Viruset Kompjuterike Sipas rrethit respektivisht hapsires ku jetojme dhe veprojne viruset kompjuterike i kalsifikojme ne: 1. Boot virus 2. File virus 3. Makro virus dhe 4. Network virus Boot viruset jane viruse qe vendosen ne boot sektor .Boot sektori eshte sektori i pare i disketes dhe sektori i pare i particionit te diskut (nese disku eshte i ndare ne particione) Ne kete sektor mbahen mend te dhenat per diskun respektivisht per particionin e diskut si p.sh. numri i sektoreve te particionit dhe disa programe te vogla.Me startimin e kompjuterit,Bios-i bene leximin e te dhenave nga boot sektori dhe virusi i vendosur ne boot sektor lexohet dhe vendoset si rezident ne memorjen qendorore, keshtu gjate punes se kompjuterit ai kryen aktivitetnin e vet negativ. Gjithashtu boot virusi mund te vendoset edhe ne sektorin e pare te diskut i cili sektor paraqet Master rekordin startues(Master Boot Sector,Master Boot Record MBR).Mbr ehste sektori i pare i diskut(MBR nuk ka disketa) ku mbahen te dhenat per diskun, particionet,particionin primar dhe disa programe te vogla.Poashtu edhe MBR lexohet me startimin e kompjuterit dhe keshtu virusi i vendosur ne kete pjese behet rezident ne memorje. Te dhenat ne MBR dhe ne BOOT sektor nuk jane te dhena standarde (si te dhenat tjera) dhe tek keta te dhena nuk kemi qasje ne kuptimin e DEBUG-imit(te intervenoj ne nivel me te ulet), prandaj, viruset qe sulmojne keta pjese jane edhe me te veshtire dhe shkaktojne deme me te medhaja. File viruset jane viruse te cilet vendosen ne fajlla, zakonisht i sulmojne fajlla me prapashtesa BAT,EXE,COM,SYS,DLL, etj.Gjithashtu mund te gjenden edhe ne fajlla te tjere si p.sh. fajlla te dokumenteve ne Word,Excel, fajllat me permbajtje shablone(template files),fajlla tekstual, fajlla me permbajtje kodin burimor te ndonje programi etj.Keta viruse behen aktive gjate leximit te atyre fajllave dhe keshtu mund te behen rezident ne memorjen qendrore(Vendosen ne memorjen qendrore) te kompjuterit dhe pastaj barten ne fajlla te tjere. Macro viruset jane viruse te cilet veprimin e demshem e kryejn nepermjet meta gjuheve (gjuhet per shkruarjen e makrove-macro komandat ne programe te ndryshme si Microsoft Word, Excel,Access etj.).Pra jane te shkruara ne makro gjuhet dhe shperndahen nepermjet makrove te perfshira ne programet e fajllave te te dhenave , si p.sh. fajllat me te dhena te pregatitura ne Microsoft Word, Excel, fajllat me shablone etj.Fajllat e ketille mund te permabajne viruse (infektohen me viruse) te ketilla. Network Viruset jane viruse te cilet shperndahen nepermjet rrjetit kompjuterik.Keta viruse shfrytezojne protokole dhe komandat e rrjetit kompjuterik ose emajlin per shperndarjen (bartjen ) e vetvetes nga ndonje kompjuter ne largesi (Remote Computer). Te permendim se gjithashtu ekzistojne edhe kombinime si p.sh. boot-file viruse(sulmojne edhe boot sektoret edhe fajllat), network-makro viruse(makro viruset te cilet shperndahen nepermjet emajlit),etj. Sipas sistemit operativ ne te cilin veprojne viruset kompjuterike mund ti klasifikojme ne viruse ne Dos, Windows 3 * , Windows 95, 98, Me, NT, 2000, xp, OS/2 etj.Gjithashtu ekzistojne edhe viruse qe kane aftesi te sulmojne pjese nje sistemi operativ ose te me teper sisteme operative. Sipas teknologjise se veprimit viruset kompjuterike i klasifikojme ne: 1. Viruse rezidente (TSR viruset) 2 Viruset e mshehura (Stealth viruset) 3. Viruset shumeformeshe dhe vete enkriptues (Self encryption and polymorphic viruset ). dhe 4. Viruset me teknike jo standarde (viruset qe shfrytezojne Non-standard techniques). Viruset rezidente jane viruse te cilet te kompjuteri i infektuar, me startimin e kompjuterit viruse vendose ne nje pjese te RAM memorjes e cila pjese gjate gjithe punes se kompjuterit eshte aktive.Virusi do te leshoje ate pjese te RAM memorjes me shuarjen ose ristartimin e kompjuterit.Nga ky vend virusi vepron duke u shperndare neper fajlla ose ne rrjete kompjuterike.Viruset mund te jene boot, file, makro ose network virus.Veshtire fshihen. Viruset e fshehura mund te jene boot viruset ose file viruse, kane vetine te mshehin vetveten.Tentojnë te behen te pa hetueshme duke e ngjit kodin e vet si pjese perberse ne donje fajll programor pa bere ndryshim ne kontrollën e fajllit dhe ne te kete menyre i shmang detektimit, jane viruse mjaft te rezikshme. Viruset shumeformshe dhe vete enkriptues jane viruse te cilet prodhojne kopje te ndryshuar te vetvetes respektivisht çdo here kur e kopjojne vetveten e ndryshojne kodin e tij duke zvogluar mundesine e zbulimit.Gjithashtu kane vetine qe nje pjese te kodit te vet ta shifrojne (kriptojne) sipas ndonje çelësi te rastit poashtu me qellim te shmangjes se detektimit.Kane veprime te llojllojshme, pra, mund te jene boot ose file.Jane viruse te cilet veshtire identifikohen.Si p.sh virusi i famshem BRONTOK. Viruset me teknikë jo standarde jane viruse te cilet perdorin teknika dhe forma te ndryshme per te mshefur sa me thelle vetveten ne berthamen e sistemit operativ (si p.sh virusi me emrin “?APA?”), t’i mbrojë kopjet rezidente nga detektimi, tentimi te barte kopje te tij ne Bios, etj. Sipas aftesise destruktive (shkateruese) te viruseve, viruset i klasifikojmë ne viruse ? Shakash (aspak te rezikshem) ? Jo te rezikshem (me efekte te vogla, grafike, zeri, etj) ? Te rezikshem (te cilet ne menyre serioze e pengojne punene e kompjuterit dhe llogaritjeve) dhe ? Shume te rezikshem (demtojne pjeset vitale te sistemit, fshinje te dhenat, shkatrojne strukturen e te dhenave etj. E deri te djegia e ndonje komponenete hardverike). Nje karakteristike tjeter e viruseve eshte edhe mundesia e riparimit te demeve te bera (Repairable) qe do te thote pas zbulimit dhe eleminimit (fshirjes) te virusit nuk do te kemi pasoja.Fatkeqesisht kete karakterisike nuk kane te gjithe viruset. Ne vazhdim do te jap disa shembuj te viruseve dhe vetite e tyre: 1.RIPPER (boot virus, rezident ne memorje dhe i riparueshem, madhesia 512 B) 2.ADOLF (file virus, sulmon fajllat me prapashtesat COM, i riparueshem, madhesia 475 B) 3.B3 (boot virus, rezident ne memorje, madhesia 3880 B) 4.BAMSTER6 (virus me mundesi kriptimi, sulmon EXE fajlla, madhesia 530 B) 5.Friday the 13th (fajll virus i cili nese ndodh data 13 dita e premte atehere i fshine te gjitha fajllat me prapashtese EXE, ndonjehere edhe vetveten). 6.MICHELANGELO (boot virus, rezident ne memorje, vepron me 6 Mars ne ditelindje e Michelangelo) 7.STONED (boot virus, rezident ne memorje, madhsia 440 B) 8.PING PON (boot virus, rezident ne memorje, madhesia 512 B) 9.SHUMANN (makro virus, i riparueshem) 10.KILLDLL (makro virus, i riparueshem) etj. Lista e viruseve te njohura deri ne Gusht 2002 permban 61883 viruse (e shprehur ne fleta te shkrimit lista perrmaban rreth 1030 faqe te formatit A4) dhe cdo jave ka 10 deri 20 tentime per zhvillimin e viruseve te reja. Pervec viruseve kompjuterike ekzistojne edhe programe te tjera te demshem por qe nuk sillen si viruse kompjuterike.Programet e ketilla jane: ? Krimbat (Worm) dhe ? Programet e demshme (Harmful Programs). Kirmbat jane programe kompjuterike parazite te cilet kane aftesine e vete kopjimit, nuk jane viruse dhe nuk infektojne programe tjere.Krimbat krijojne kopje te vetevetes ne te njejtin kompjuter ose mund tu bartin kopjet neprermjet rrjetit kompjuterik.Zakonisht shperndahen nepermjet IRC (Internet Relay Chat) sherbimit te internetit. Programet e demshem jane programe me ndihmen e te cileve ne menyre te kontrolluar shkaktohen deme, me qellim te caktuar si p.sh. depertimi ne administerimin e ndonje kpmpjuteri, kopjuteri me largesi, kopjimi i shifrave te mshefura, rezimi i sistemeve kompjuterike , etj.p.sh. programet te quajtura Backdoors.Nje lloj tjeter i ketyre programeve jane programet e quajtura Trojan Horses te cilet varesisht prej situates bejne deme, si p.sh. fshijne te dhenat ne diske, e rezojne sistemin etj.Ne krahesim me viruset keta nuk shpendahen gjeresisht sikurse viruset dhe gjate fshirjes se te dhenave nga disku mund te fshinje edhe veteveten pse ose te zbulojne veteveten dhe pastaj lehte te fshihen nga shrytezuesi, Ndryshe keta programe njihen edhe me emrin bomba logjike.
Comments on this page:
Comment posted by MichaPsync( admintry-rx.com ), 06/09/2017 at 10:43am (UTC):
Cialis E Bruciore Di Stomaco [url=http://leviplus.com/buying-levitra-online.php]Buying Levitra Online[/url] Viagra Tarif Pharmacie Levitra Affitto On Line [url=http://cheap-viagra-50mg.viapill.com]Cheap Viagra 50mg[/url] Buy Authenic Cipro On Line Prix Xenical 120mg [url=http://cialbuy.com]cialis[/url] Comment Durer Longtemps Cialis Mg Strength [url=http://kamagra-forum.kamagpills.com]Kamagra Forum[/url] Viagra En Pharmacie Paris Buy Lybrel Uk [url=http://leviusa.com]levitra online order[/url] Where I Can Buy Ropinirole 2 Can You Really Order Cialis Online 149 [url=http://levicost.com]buy levitra online[/url] Buy Vibramycin Doxycycline New Zealand Viagra Likor Rezept [url=http://compra-kamagra-online.kamagpills.com]Compra Kamagra Online[/url] Amoxicillin Used To Treat Acne Can You Buy Viagra Online [url=http://leviprix.com/online-levitra.php]Online Levitra[/url] Purchasing isotretinoin skin health medication Flagyl Without Insurance [url=http://purchase-generic-cialis.cial5mg.com]Purchase Generic Cialis[/url] Cytotec Livraison Rapide Viagra Welche Dosierung [url=http://viasamples.com/cheap-viagra-100mg.php]Cheap Viagra 100mg[/url] Propecia Side Effects Rash Kamagra Direct From India [url=http://cheapest-cialis-online.cial5mg.com]Cheapest Cialis Online[/url] Mrsa Zithromax Is Amoxicillin The Same As Clavamox [url=http://levitra-low-cost.levitab.com]Levitra Low Cost[/url] Vente De Viagra Au Maroc Keflex Wine [url=http://leviprix.com/buy-levitra-low-price.php]Buy Levitra Low Price[/url] Kwikmed Levitra Que Contiene [url=http://levipill.com/levitra-cost-uk.php]Levitra Cost Uk[/url] Amitripyline Online Generico Cialis Soft [url=http://genericvia.com/viagra-discount.php]Viagra Discount[/url] Levitra Preise Schweiz Tadalafil India [url=http://cial40mg.com/buy-tadalafil-online.php]Buy Tadalafil Online[/url] Cialis Suisse Finasteride Generique [url=http://viaprices.com]viagra[/url] Baclofen Generique Cialis Levitra Viagra Espana [url=http://order-generic-cialis.tadalaf.com]Order Generic Cialis[/url] Achat Cialis Andorre Novolog Ltd [url=http://propecia-buy-online.propecorder.com]Propecia Buy Online[/url] Kamagra Kaufen Gunstig

Comment posted by DavAbalf( posmentry-rx.com ), 06/09/2017 at 5:33am (UTC):
Kjope Priligy [url=http://cialis-order.BuyCial.com]Cialis Order[/url] Precio Cialis Farmacia Espana Viagra Et Prostate [url=http://cialis-20mg-price.tadalaf.com]Cialis 20mg Price[/url] Acheter Xenical Toulouse Propecia Catalunya [url=http://buylevitraeufast.com/buy-vardenafil.php]Buy Vardenafil[/url] Pharmacie Cialis Ligne Generic Levitra 20mg [url=http://buying-viagra-online.via100mg.com]Buying Viagra Online[/url] Clobetasol Tablets Us Overseas Silagra Online Kaufen [url=http://buylevitraeufast.com/mail-order-levitra.php]Mail Order Levitra[/url] Venta De Baclofeno Internet Order Viagra [url=http://buy-kamagra-online-100mg.kamagorder.com]Buy Kamagra Online 100mg[/url] Propecia ComplicacionesAdd comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your website URL:
Your Message:

| WeLcome in website www.i-nixx.page.tl |
 
Today, there have been 54 visitors (228 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=